M. Rifqi Efendi M.Farm, Apt

DATA PRIBADI

 

NAMA                                               : M. Rifqi Efendi,

                                                               M. Farm, Apt

TANGGAL LAHIR                        : 11 Mei 1991

JENIS KELAMIN                          : LAKI-LAKI

STATUS PERKAWINAN            : KAWIN

AGAMA                                            : ISLAM

PROGRAM STUDI                        : FARMASI

Alamat                                       : Simpang Melintang, Kelurahan cupak tangah, Kecamatan Pauh,    RT 02, RW 02, No. 46, Padang

No. hp                                                : 085266688354

Prodi (homebase)                         : Farmasi

 Pendidikan S1 Universitas       : Universitas Andalas

Fakultas                                            : Farmasi

Prodi                                                  : S1 Farmasi

 

Pembimbing :

Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt.

Prof. Dr. Amri Bakhtiar, MS. DESS, Apt.

Judul Skripsi : Analisis Kadar Katekin Daun Gambir (Uncaria gambir Roxb.) Menggunakan Elektroforesis Kapiler.

 

S2 Universitas : Universitas Andalas

Fakultas : Farmasi

Prodi : Farmasi

Pembimbing :

Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt.

Prof. Dr. Amri Bakhtiar, MS. DESS, Apt.

Judul Skripsi : Isolasi Senyawa Aktif Inhibitor Tirosinase dari Beberapa Tumbuhan Sumatera (Elephantopus molis Kunth., Mangifera indica L., dan Mussaenda frondosa L.)

 

 Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Matakuliah yang diajar:

Semester genap :

1. Kimia Bahan Alam II

2. Kimia Farmasi Kuantitatif II

3. Analisis Fisikokimia